Η Ένωση

 

Δρ. Μαρίνος Σωτηρίου
Πρόεδρος Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου (ΕΝΙΚ)

Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Μαρίνος Σωτηρίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Χάρης Αρμεύτης

ΤΑΜΙΑΣ   Στέλιος Χατζηχριστοφή

ΜΕΛΗ 

Δημήτρης Δημητρίου

Θεοδώρα Δημητρίου

Μάρκος Μάρκαρης

Γιάγκος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Φωτεινή Μπουρίτα

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ EΝΩΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΩΝ) ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ( EΝ.Ι.Κ.) 

Σκοπός μας είναι η προσφορά μιας πλατφόρμας εύκολης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου για τους ασθενείς μας, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ συναδέλφων ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια ολιστική προσέγγιση, τόσο για περιστατικά ρουτίνας όσο και για περίπλοκα ή επιπλεγμένα περιστατικά.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

  • Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για το περιεχόμενο του Σχεδίου Υγείας όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Βουλή.Κατά την άποψη μας με την προτεινόμενη δομή του ,εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για την Υγεία του πληθυσμού.
  • Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης του Κυπρίου ασθενή στον ειδικό ιατρό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση του προβλήματός του, καταστρατηγείται με το νέο σύστημα , με αναπόφευκτες καθυστερήσεις που πολλές φορές θα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του.
  • Οι Ιδιώτες Γιατροί, οι οποίοι κράτησαν και κρατούν τόσα χρόνια την ΥΓΕΙΑ του πληθυσμού σε ψηλά επιστημονικά επίπεδα, περιέρχονται σε δεύτερη μοίρα και γίνονται επαγγελματικά εξαρτώμενοι από τους ιατρούς της 1ο βάθμιας περίθαλψης , ενώ η υποτίμηση του σημαντικού έργου που έχουν επιδείξει άξιοι συνάδελφοι γενικοί ιατροί θα είναι πλέον μια πραγματικότητα.
  • Οι Ιδιώτες Γιατροί θέτουν επιτακτικά σαν όρο λειτουργίας οποιουδήποτε σχεδίου την ΙΣΗ μεταχείριση αυτών και των συναδέλφων του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ των δημοσίων Νοσοκομείων είναι βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί ισομερής κατανομή των κονδυλίων και των ασθενών.
  • Οι Ιδιώτες Ιατροί δεν αποδέχονται πρόνοιες του Σχεδίου που οδηγούν σε δραστικές περικοπές των αμοιβών τους από προσφερόμενες υπηρεσίες και οι οποιεσδήποτε προτάσεις στο θέμα αυτό πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την ΕΝ.Ι.Κ.
  • Η παρουσία της ΕΝ.Ι.Κ κρίνεται απαραίτητη στις διαβουλεύσεις του ΠΙΣ με τον οργανισμό ασφάλισης Υγείας και τις ασφαλιστικές εταιρείες ειδικά σε θέματα που αφορούν στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών .
  • Πρόθεση της ΕΝ.Ι.Κ η δημιουργία υποεπιτροπών που θα ασχοληθούν σε βάθος με το ΓΕΣΥ, με την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες και με την συνεχιζόμενη επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών της.