ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα Αρρυθμίες, Βηματοδότες και Απινιδωτές(Pacemaker and ICD), Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες(EP study), Κατάλυση υπερκοιλιακής και κοιλιακής ταχυκαρδίας(SVT and VT ablation), κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής(AF ablation),  σύνδρομα προδιέγερσης(WPW), διαγνωστικός καθετηριασμός καρδιάς , διοισοφάγειο και διαθωρακικό  υπερηχογράφημα, τεστ κοπώσεως , περιπατητική παρακολούθηση ρυθμού (Holter monitor)

Read More

Zacharias Kounnis

Dr Zacharias Kounnis, a distinguished graduate of the National Kapodistrian University of Athens and a postgraduate of the Medical Institute of Education of the Massachusetts Medical Society, has specialized in and dedicated his career to cardiology. An active member of the global medical community, he regularly attends conferences and closely follows the latest developments in…

Read More

Κωνσταντίνος Μακρίδης

7.2010: Granted the title of Specialist in Cardiology after succeeding the national Cardiology examinations in Thessaloniki – Greece with honors.  21.01.2008-11.05.2010: Training in Cardiology as a trainee doctor at the cardiology Department of Nicosia General Hospital in Cyprus. Training in novel echocardiographic techniques in Onassis Cardiac Center – Athens, Greece 20.09.2006-20.01.2008: Training in Cardiology as…

Read More