ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΡΓΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΡΓΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΑ – ΑΤΟΠΙΑ (Ορισμός): Πολυσυστηματική, πολυπρόσωπη, εξελικτική νόσος. Σημαντική έξαρση τις τελευταίες δεκαετίες στις αναπτυγμένες χώρες. Δεδομένα σχετικά με την Αλλεργία : – Η αλλεργία, συνήθως,  αρχίζει νωρίς στην παιδική ηλικία και επιμένει για πολλά χρόνια, συχνά για πάντα. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. – Τα αλλεργικά νοσήματα αποτελούν τα πιο συχνά χρόνια νοσήματα…

Read More